Uncategorized

Прием – документи

Заявление по образец Договор за обучение Копие на акт за раждане Бележка от личен лекар с резултатите от изследванията, която удостоверява, че детето е здраво и не е в контакт със заразно болни. Копие на лична карта на родител Декларация за информирано съгласие на родителя за участие в събития на МДА, заснемане и публикуване в Прием – документи