Прием – документи

Заявление по образец

Договор за обучение

Копие на акт за раждане

Бележка от личен лекар с резултатите от изследванията,
която удостоверява, че детето е здраво
и не е в контакт със заразно болни.

Копие на лична карта на родител

Декларация за информирано съгласие на родителя
за участие в събития на МДА, заснемане
и публикуване в уеб сайта и фейсбук страницата на Детската академия

Декларация за съгласие на родителя
за проектно-базирано обучение
по Програма „Дизайн – шампиони” на Red Paper Plane.