Предимства

При нас Монтесори средата е изградена така, че децата да могат да се движат свободно; самостоятелно да избират предизвикателства, да експериментират и творят. Оборудвана е с Монтесори материали, които стимулират познавателните потребности, комбинативното мислене и въображение.

 Съвременните проучвания показват, че качествената грижа за децата зависи от броя на персонала. В тази връзка подбрахме екип от 7 предучилищни и начални педагози, които да обучават група до 15 деца, което надвишава установените критерии.

Престоят на децата в “Къща на децата – Синият светофар” е съобразен с потребностите на родителите, като наред с целодневния (8:00 – 18:00 часа) престой, предлагаме полудневен (8:00 – 14:30 часа) и почасов (8:00 – 11:30 часа), (15:00 – 17:00 часа) престой.

Монтесори децата се развиват в мултивъзрастова среда, която е отражение на реалния живот, където хора от различни възрасти работят заедно и се учат един от друг. При нас по-малките деца наблюдават по-големите как се справят в различни ситуации и изграждат своя модел за справяне с проблеми и това ги мотивира да се упражняват, за да успеят. Големите деца от своя страна, помагайки на по-малките развиват независимост и отговорност, стават по-търпеливи и по-толерантни.

Храненето за нашите деца е весело кулинарно преживяване, в което участват всички и подготвят по най-различни начини декорацията на масата и своите плодови и зеленчукови сандвичи – творения.