За нас

Екип
Мисия
Визия

"Ако се стремим да проявяваме истинската си любов към децата, ние сме  длъжни да правим това, чрез най-добрите форми."

 

Нашите учители са вдъхновяващи, креативни с въображение и ентусиазъм. Обгрижват  децата с любов и уважение и са най-добрите им приятели в тяхното пътешествие към чудния свят на познанието. Съзнателно и отговорно подготвят позитивна, мотивираща, специална среда за децата, следвайки интересите на всяко дете и начина му на учене. За децата със сходни интереси учителите създават възможност да формират малки групи за работа по различни проекти. В нашия педагогически екип думата „наказание” не съществува, тя е заменена с думите – разговор, дискусия. Чрез дискусията децата се хармонизират със специалните правила и контексти. Те се научават да живеят в хармония и така по-лесно ще формират социални отношения в бъдеще.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие на водещи умения и нагласи за 21 век от най-ранно детство (2.6 до 5г.) – креативност, умения за решаване на проблеми, емпатия, работа в екип, поемане на инициатива, любопитство, увереност, упорство, адаптивност, лидерство.

Според нас образованието трябва да подпомага себеизразяването , увереността, съзнанието и интелекта на децата, да ги окуражава за активно участие в тяхното самостоятелно учене. Да се фокусира върху емоционалното, социално, интелектуално и физическо развитие; да отчита и подхранва естественото любопитство за света, който ги заобикаля, вътрешната мотивация и откривателството  на основата на емпатия, диалог и сътрудничество.