Начало

Монтесори Детска академия е сдружение на предучилищни педагози, преминали обучение по Монтесори метод, които споделят необходимостта от ранното развитие на креативните способности и критическото мислене на децата. Следвайки уникалната философия, принципи и подходи на Монтесори педагогиката създадохме „Къща на децата – Синият светофар”,  която отвори врати на 1.04.2019г. Това е първата детска академия за най-малките граждани на град Ямбол – едно пространство за творческо опознаване на околния свят, което подпомага всяко дете да намери таланта си без ограничения. Предлагаме спокойна и добронамерена подготвена среда, в която всеки нов ден на децата започва с ново пътешествие в чудния свят на Вселената, всеки нов ден е различен и специален за децата.

 

Ученето чрез решаване на проблеми е особено ефективно за малките деца.

Друг важен процес в обучението за самостоятелно придобиване на собствен познавателен опит.